Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22039
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của café Lotus Ninh Kiều tại TP. Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Bùi, Nguyễn Phương Thảo
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của café Lotus Ninh Kiều tại Tp.Cần Thơ, khẳng định được mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của café Lotus.
Description: 98 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22039
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.