Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2203
Nhan đề: Chế tạo bê tông tự hồi phục từ nấm
Tác giả: Lê, Tiến Khoa
Từ khoá: Chế tạo bê tông
Bê tông tự phục hồi
Nấm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 4 .- Tr.59-62
Tóm tắt: Nhiều phương pháp biến đổi vật liệu đã được các nhà khoa học nghiên cứu nhằm tạo ra một loại bê tông mới có khả năng tự hồi phục, trong đó các kỹ thuật vi sinh được ưa chuộng nhất nhờ tính an toàn, tự nhiên, bền vững và không gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc sử dụng và đưa vi khuẩn vào bên trong bê tông vẫn còn nhiều hạn chế vì sự phức tạp của môi trường nuôi cấy, chi phí cao cũng như nguy cơ thải ra một lượng nitơ vào môi trường. Gần đây, nhóm nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học và kỹ thuật vật liệu (Đại học Binghamton, New York, Hoa Kỳ) do GS Congrui Jin đứng đầu đã thực hiện khảo sát tác động khoáng hóa của nhiều loại nấm khác nhau trong bê tông, từ đó đề nghị sử dụng nấm Trichoderma reesei như một giải pháp hữu hiệu và đơn giản trong việc chế tạo vật liệu bê tông tự hồi phục.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2203
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.33 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.