Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22047
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của Viral Marketing đến quyết định mua điện thoại Oppo của người tiêu dùng TP. Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Thị Tố Quyên
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của Viral marketing đến quyết định mua điện thoại Oppo của người tiêu dùng thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm giúp Oppo sử dụng hiệu quả hơn Viral marketing và làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn.
Description: 84 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22047
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.