Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22049
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Tây Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Đỗ, Khánh Thy
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Cần Thơ, qua đó, đưa ra các giải pháp góp phần phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại ngân hàng.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22049
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
854.8 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.