Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22056
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Big C của người tiêu dùng tại TP. Cần Thơ
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Nguyễn, Tường Vy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị Big C của người tiêu dùng tại thành phố Cần Thơ. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố. Dựa trên các kết quả nghiên cứu đề xuất hàm ý quản trị nhằm thu hút người tiêu dùng lựa chọn siêu thị Big C làm nơi mua sắm đáng tin cậy.
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22056
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.