Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22066
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua xe máy điện của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều – Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Phạm, Thị Thu Trang
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố tác động đến ý định mua xe máy điện của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp để phát triển thị trường xe máy điện ở Cần Thơ trong thời gian tới.
Description: 77 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22066
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.