Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22070
Nhan đề: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu du lịch vườn cò Bằng Lăng tại TP. Cần Thơ
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Dương, Thúy Vy
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích thực trạng xây dựng thương hiệu của vườn cò Bằng Lăng, từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch cho vườn cò Bằng Lăng.
Mô tả: 62 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22070
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.