Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22089
Title: Kế toán chi phí theo ngân sách tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Hà, Mỹ Trang
Nguyễn, Thị Như Ngọc
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kế toán các khoản mục chi phí theo ngân sách của ngân hàng thương mại, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí theo ngân sách tại PVcomBank chi nhánh Cần Thơ.
Description: 50 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22089
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.