Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22089
Nhan đề: Kế toán chi phí theo ngân sách tại ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Nguyễn, Thị Như Ngọc
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện kế toán các khoản mục chi phí theo ngân sách của ngân hàng thương mại, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí theo ngân sách tại PVcomBank chi nhánh Cần Thơ.
Mô tả: 50 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22089
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.