Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22093
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Trần, Phi Long
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên nhằm đề xuất giải pháp nâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên Khoa Kinh Tế Trường Đại học Cần Thơ.
Mô tả: 86 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22093
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.