Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22093
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Trần, Phi Long
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên nhằm đề xuất giải pháp nâng cao ý định khởi nghiệp của sinh viên Khoa Kinh Tế Trường Đại học Cần Thơ.
Description: 86 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22093
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.