Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22096
Title: Phân tich skeest quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Tây Đô
Authors: Phan, Đình Khôi
Lâm, Thị Mộng Thu
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội Chi nhánh Tây Đô nhằm đề xuất các giải pháp phát triển hơn nữa về cho vay khách hàng cá nhân tại MBbank.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22096
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.