Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22102
Title: Thực trạng liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ sấy, bảo quản lúa gạo tại Sóc Trăng
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Trần, Duy Mẫn
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực trạng tình hình liên kết sản xuất lúa gạo, ứng dụng công nghệ sấy và bảo quản lúa gạo tại tỉnh Sóc Trăng, qua đó đề xuất khuyến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất và chất lượng lúa gạo được bảo quản sau thu hoạch tại địa bàn nghiên cứu.
Description: 51 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22102
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.243.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.