Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22106
Title: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành về các học phần chuyên ngành thông qua các hoạt động thực hành, kiến tập
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Lê, Thu Giang
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vận dụng cơ sở lý thuyết về sự hài lòng nhằm phân thích thực trạng giảng dạy của các học phần chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thông qua ý kiến từ người học tại Trường đại học Cần Thơ.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22106
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.