Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22106
Nhan đề: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành về các học phần chuyên ngành thông qua các hoạt động thực hành, kiến tập
Tác giả: Huỳnh, Trường Huy
Lê, Thu Giang
Từ khoá: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Vận dụng cơ sở lý thuyết về sự hài lòng nhằm phân thích thực trạng giảng dạy của các học phần chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thông qua ý kiến từ người học tại Trường đại học Cần Thơ.
Mô tả: 62 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22106
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.