Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22107
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng di động tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TECHCOMBANK) chi nhánh Vĩnh Long
Authors: Lê, Phước Hương
Võ, Thị Ánh Đào
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Ngân hàng di động, từ đó đề ra các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và phát triển hệ thống, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng di động.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22107
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.