Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22110
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ tiệc cưới của người dân ở Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Thị Diễm Trang
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng tiệc cưới của người dân ở Thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số khuyến nghị cho các nhà hàng và trung tâm hội nghị tiệc cưới có định hướng phát triển thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ.
Description: 100
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22110
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.