Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22110
Nhan đề: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ tiệc cưới của người dân ở Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Thị Diễm Trang
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng tiệc cưới của người dân ở Thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số khuyến nghị cho các nhà hàng và trung tâm hội nghị tiệc cưới có định hướng phát triển thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ.
Mô tả: 100
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22110
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.