Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22114
Nhan đề: CẢI TIẾN MÔ HÌNH MỜ HÓA CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNG TRONG DỰ BÁO LƯỢNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN Ở VIỆT NAM.
Tác giả: PGS.TS. Võ, Văn Tài
Nguyễn, Thị Thơi Thới
Từ khoá: Toán ứng dụng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Cải tiến mô hình mờ hóa dự liệu chuỗi thời gian của Singh và ứng dụng để dự báo lượng đồ uống có cồn ở Việt Nam.
Mô tả: 60tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22114
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.