Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22115
Title: MÔ HÌNH MỜ HÓA SỐ LIỆU TOÀN CHUỖI DỰA VÀO BÀI TOÁN PHÂN TÍCH CHÙM
Authors: PGS. TS. Võ, Văn Tài
Nguyễn, Văn Huynh
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Mô hình mờ hóa số liệu toàn chuỗi dựa vào bài toán phân tích chùm và ứng dụng trong dự báo đỉnh mặn tại các trạm đo chính của tỉnh Trà Vinh.
Description: 74tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22115
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
755.22 kBAdobe PDF
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.