Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22129
Title: Đánh giá mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty Bảo Việt Nhân thọ Bạc Liêu
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Tô, Nhật Hào
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng sự hài lòng trong công việc, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bạc Liêu
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22129
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.