Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22153
Title: Nghiên cứu tác động Marketing thông qua người ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến của giới trẻ quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Nguyễn, Châu Thiên Ngân
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sự tác động của Influencer marketing đối với quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả marketing thông qua người ảnh hưởng.
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22153
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.