Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22163
Title: Tác động của quảng cáo qua mạng xã hội đến quyết định chọn An Giang làm điểm đến du lịch của du khách nội địa
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Hồ, Thiên Nga
Keywords: Marketing
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu tác động của quảng cáo qua mạng xã hội đến quyết định chọn An Giang làm điểm đến du lịch nhằm đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của các hoạt động quảng cáo qua mạng xã hội.
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22163
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.