Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22207
Title: Ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 trong đổi mới phương pháp giảng dạy tại các Trường Đại học
Authors: Đỗ, Thị Kim Chi
Keywords: Ứng dụng công nghệ thông tin 4.0
Đổi mới
Tại các trường đại học
Phương pháp giảng dạy
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.4-6
Abstract: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đổi mới phương pháp giảng dạy tại các Trường Đại học đang trở thành yêu cầu quan trọng, cấp thiết, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác giảng dạy trong bối cảnh mới. Bài viết trao đổi về những thành tựu và hạn chế trong việc ứng dụng CNTT vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy tại các Truờng Đại học, đồng thời đưa ra một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác này trong thời gian tới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22207
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.