Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22209
Nhan đề: Kinh nghiệm ứng dụng kế toán quản trị trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Hải Hà
Từ khoá: Kinh nghiệm
Ứng dụng kế toán quản trị
Trên thế giới
Bài học cho Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.10-12
Tóm tắt: Theo Luật Kế toán sửa đổi 2015, kế toán quản trị (KTQT) là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán. KTQT cung cấp các thông tin hữu ích về các nội dung như phân loại chi phí, kiểm soát chi phí, lập dự toán trong doanh nghiệp (DN), phân tích thông tin nhằm phục vụ cho việc ra quyết định ngắn hạn và dài hạn. Trên thế giới, kế toán quản trị phát triển từ khá lâu, trong khi ở Việt Nam, công tác kết toán quản trị vẫn còn khá mới mẻ và chỉ mới được quan tâm vài năm trở lại đây.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22209
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.