Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22211
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động phi chính thức tại tỉnh Trà Vinh
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Tuyền
Từ khoá: Các yếu tố ảnh hưởng
Đến quyết định tham gia
Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người lao động phi chính thức
Tại tỉnh Trà Vinh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.16-18
Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia và mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện của người lao động phi chính thức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu căn cứ lý thuyết TRA, TBP, tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến BHXH và sử dụng phối hợp mô hình hồi quy logit, mô hình hồi quy tuyến tính theo phương pháp bình phương bé nhất (OLS). Kết quả chỉ ra rằng ảnh hưởng của xã hội, chính sách BHXH tự nguyện, kiến thức về BHXH tự nguyện, kiểm soát hành vi và học vấn có ảnh hưởng đến quyết định tham gia BHXH tự nguyện; thành viên trong gia đình, giới tính và thu nhập ảnh hưởng đến mức đóng BHXH tự nguyện của người lao động, từ đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22211
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.