Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22215
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Bia – Nước giải khát Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Lâm, Thị Thanh Đan
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia Nước giải khát Cần thơ từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2019. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22215
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.