Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22217
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng nội địa đối với du lịch trải nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng
Authors: Phan, Vũ Dung Vân
Hoàng, Thị Phương Thảo
Keywords: Đánh giá mức độ hài lòng
Khách hàng nội địa
Đối với du lịch trải nghiệm
Tại tỉnh Lâm Đồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.28-30
Abstract: Bài nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với loại hình du lịch trải nghiệm tại Lâm Đồng. Thang đo Likert 5 cấp độ (từ 1 - Rất không hài lòng đến 5 - Rất hài lòng) được sử dụng để đo lường mức độ hài lòng của du khách về các yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch trải nghiệm tại Lâm Đồng. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để xác định mức độ hài lòng của du khách, ngoài ra phương pháp Willingness to Pay cũng được sử dụng để đo lường mức thoả mãn của du khách về chi phí bỏ ra khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ du lịch. Kết quả nghiên cứu chỉ ra thực trạng và mức độ hài lòng của du khách nội địa của hoạt động du lịch trải nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22217
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.