Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22219
Title: Mô hình đánh giá tác động của một số chỉ tiêu tài chính đến lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam
Authors: Hồ, Đắc Nghĩa
Keywords: Mô hình đánh giá tác động
Một số chỉ tiêu tài chính
Đến lợi nhuận kinh doanh
Các doanh nghiệp xây dựng
Ở Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.31-33
Abstract: Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành xây dựng của nước ta luôn giữ vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là lực lượng chủ yếu tạo ra tài sản cố định, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp xây dựng hiện nay vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Bài viết này sử dụng các công cụ định lượng để đánh giá tác động của một số chỉ tiêu tài chính đến lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam, trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng khắc phục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22219
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.