Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22224
Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất điều của nông hộ tại vùng Đông Nam bộ
Authors: Nguyễn, Hũu Tịnh
Võ, Hùng Dũng
Keywords: Một số giải pháp
Nhằm nâng cao hiệu quả
Sản xuất điều
Nông hộ tại vùng Đông Nam bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.40-42
Abstract: Mục tiêu của bài báo này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất điều của hộ nông dân và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất điều cho các cơ quan hữu quan và các nhà chính sách. Để thực hiện mục tiêu này, tác giả dựa vào khung lý thuyết kinh tế học nông nghiệp và thực tiễn tại Việt Nam để xây dựng mô hình hồi quy đa biến nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của các hộ nông dân. Đồng thời, tác giả tiến hành điều tra 200 hộ nông dân sản xuất điều tại 5 tỉnh có diện tích trồng điều top đầu ở Nam Bộ: Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng nai, Bà Rịa-Vũng Tàu để ứng dụng và kiểm định mô hình trong điều kiện thực tiễn. Kết quả phân tích dữ liệu nghiên cứu bằng phương pháp định lượng cho thấy có 8 nhân tố tác động đến hiệu quả sản xuất của hộ nông dân sản xuất điều là : “Dân tộc” , “Mô hình sản xuất", “Kiến thức nông nghiệp”, “Trình độ học vấn của chủ hộ”, “Diện tích”, “Thâm niên trong nghề”, “Công nghệ”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22224
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.