Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22225
Title: Kế toán tài sản cố định và phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định tại công ty xăng dầu Tây Nam Bộ - Petrolimex Cần Thơ
Authors: Hồ, Hữu Phương Chi
Huỳnh, Hoàng Mỹ Uyên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán tài sản cố định và đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ - Petrolimex Cần thơ. Qua đó đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hoạt động sử dụng tài sản cố định tại Công ty.
Description: 142 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22225
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.