Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22226
Title: Thực trạng năng lực lãnh đạo quản lý của cán bộ công chức các xã ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
Authors: Đặng, Văn Thống
Keywords: Thực trạng
Năng lực lãnh đạo quản lý
Cán bộ công chức các xã
Ở huyện Thường Tín
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 545 .- Tr.43-45
Abstract: Thường Tín là huyện nằm ở phía Nam cửa ngõ thành phố Hà Nội, có diện tích 127,59 km² với dân số trên 240.000 người sống trên địa bàn 169 thôn, cụm dân cư, tổ dân phố, thuộc 28 xã và 1 thị trấn. Những năm qua, Huyện đang tích cực triển khai chương trình khuyến công, đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thực tế trên đặt ra hàng loạt các nhiệm vụ nặng nề, phức tạp về xây dựng và quản lý qui hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, quản lý dân cư, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22226
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.