Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22233
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Phương Trân
Tác giả: Nguyễn, Tấn Tài
Đặng, Thị Bão Trân
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Phương Trân. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại đơn vị
Mô tả: 201 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22233
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.