Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22233
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Phương Trân
Authors: Nguyễn, Tấn Tài
Đặng, Thị Bão Trân
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Phương Trân. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại đơn vị
Description: 201 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22233
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.