Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22251
Title: Kế toán hoạt động cho vay tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Authors: Lê, Tín
Nguyễn, Thị Huỳnh Như
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay và phân tích thực trạng công tác kế toán hoạt động cho vay tại Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH huyện Châu Phú. Thông qua phân tích đề tài đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hoạt động cho vay và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay cho ngân hàng.
Description: 101 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22251
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.