Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22263
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ xây dựng Dương Toàn Phát
Tác giả: Nguyễn, Thúy An
Phạm, Như Ngọc
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh,và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Dương Toàn Phát, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty.
Mô tả: 161 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22263
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.82 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.