Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2227
Title: Tổng quan về Blockchain và các ứng dụng
Authors: Nguyễn, Cường
Keywords: Tiền điện tử
Bitcoint
Tiền số
Kinh tế số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 02 .- Tr.27-33
Abstract: Không ít người dành nhiều thập kỷ chờ đợi một ai đó sáng chế ra một loại tiền cho các giao dịch trực tuyến. Trang web 99bitcoins.com cho biết, có nhiều công ty tuyên bố chấp nhận Bitcoin là một loại tiền tệ, như: Subway, nhà sách thuộc Viện Công nghệ Massachusetts và Bảo tàng Coastal Bend tại Victoria, Texas. Bitcoin có thể đáp ứng mong đợi là công cụ cho giao dịch trực tuyến không? Bài viết trình bày những kiến thức cơ bản về bitcoint.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2227
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.