Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22277
Title: Tổng hợp dẫn xuất mang khung kết hợp quinazolinone và 1,3,4-oxadiazole
Authors: PGS. TS. Bùi, Thị Bửu Huê
Phan, Thị Tại
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Quinazolinone và oxadiazole là các hợp chất dị vòng quan trọng trong hóa dược với hoạt tính sinh học đa dạng bao gồm kháng khuẩn, kháng nấm, giảm đau, kháng viêm, kháng virus, kháng ung thư,... Trong nghiên cứu này, bốn dẫn xuất mang khung quinazolin-4(3H)-one kết hợp khung 1,3,4 oxadiazole có mang nhóm thế furan-2-yl ở vị trí carbon số 2 đã được tổng hợp thông qua quy trình chung gồm năm giai đoạn. Cấu trúc của các hợp chất đã được xác định đầy đủ bằng một số phương pháp phổ nghiệm như phổ MS, 1H-NMR và 13C-NMR. Kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu tiếp theo nhằm mở rộng cơ hội tìm kiếm các hợp chất có khả năng làm thuốc trong tương lai.
Description: 95tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22277
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.