Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22277
Nhan đề: Tổng hợp dẫn xuất mang khung kết hợp quinazolinone và 1,3,4-oxadiazole
Tác giả: PGS. TS. Bùi, Thị Bửu Huê
Phan, Thị Tại
Từ khoá: Hóa học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Quinazolinone và oxadiazole là các hợp chất dị vòng quan trọng trong hóa dược với hoạt tính sinh học đa dạng bao gồm kháng khuẩn, kháng nấm, giảm đau, kháng viêm, kháng virus, kháng ung thư,... Trong nghiên cứu này, bốn dẫn xuất mang khung quinazolin-4(3H)-one kết hợp khung 1,3,4 oxadiazole có mang nhóm thế furan-2-yl ở vị trí carbon số 2 đã được tổng hợp thông qua quy trình chung gồm năm giai đoạn. Cấu trúc của các hợp chất đã được xác định đầy đủ bằng một số phương pháp phổ nghiệm như phổ MS, 1H-NMR và 13C-NMR. Kết quả nghiên cứu này sẽ cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu tiếp theo nhằm mở rộng cơ hội tìm kiếm các hợp chất có khả năng làm thuốc trong tương lai.
Mô tả: 95tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22277
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
9.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.