Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22279
Nhan đề: Đánh giá một số chỉ tiêu dinh dưỡng có trong trái bơ (Pease americana)
Tác giả: Ts. Nguyễn, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Phạm Hoài Vinh
Từ khoá: Hóa học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “ Đánh giá một số chỉ tiêu dinh dưỡng có trong trái bơ (Persea americana)” được thực hiện từ đầu tháng 8/2019 đến cuối tháng 11/2019 với mục tiêu đánh giá hàm lượng dinh dưỡng có trong quả bơ bao gồm hàm lượng ẩm, xơ, đường, béo, đạm.
Mô tả: 57tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22279
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.