Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22280
Title: Khảo sát tình hình sử dụng chất phụ gia (Kali sorbat, Natri benzoat, Natri nitrit, Polyphosphat) trong sản phẩm xúc xích trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ”
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Vũ, Thị Hải Yến
Keywords: Hóa học
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019 với mục tiêu đánh giá phương pháp phân tích Kali sorbat, Natri benzoat, Natri nitrit và Polyphosphat trong xúc xích bằng phương pháp quang phổ UV-VIS và thiết bị hệ thống HPLC với đầu dò PDA. Sau khi tiến hành phân tích trên 20 mẫu xúc xích thu được kết quả như sau: Tất cả các mẫu xúc xích đều đạt chỉ tiêu về hàm lượng Kali sorbat và natri benzoat. Đối với hàm lượng Natri nitrit, hầu hết các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép nhưng vẫn có một vài mẫu chiếm hàm lượng khá cao. Đáng lưu ý là có 100% số mẫu đều vượt mức cho phép về hàm lượng Polyphosphat theo quy định về việc quản lý phụ gia thực phẩm
Description: 72tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22280
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.