Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22280
Nhan đề: Khảo sát tình hình sử dụng chất phụ gia (Kali sorbat, Natri benzoat, Natri nitrit, Polyphosphat) trong sản phẩm xúc xích trên địa bàn quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ”
Tác giả: ThS. Nguyễn, Thị Diệp Chi
Vũ, Thị Hải Yến
Từ khoá: Hóa học
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019 với mục tiêu đánh giá phương pháp phân tích Kali sorbat, Natri benzoat, Natri nitrit và Polyphosphat trong xúc xích bằng phương pháp quang phổ UV-VIS và thiết bị hệ thống HPLC với đầu dò PDA. Sau khi tiến hành phân tích trên 20 mẫu xúc xích thu được kết quả như sau: Tất cả các mẫu xúc xích đều đạt chỉ tiêu về hàm lượng Kali sorbat và natri benzoat. Đối với hàm lượng Natri nitrit, hầu hết các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép nhưng vẫn có một vài mẫu chiếm hàm lượng khá cao. Đáng lưu ý là có 100% số mẫu đều vượt mức cho phép về hàm lượng Polyphosphat theo quy định về việc quản lý phụ gia thực phẩm
Mô tả: 72tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22280
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
10.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.