Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22281
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cần Thơ phòng giao dịch Lý Tự Trọng
Authors: Huỳnh, Thị Tuyết Sương
Nguyễn, Mộng Kha
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng – PGD Lý Tự Trọng. Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng.
Description: 75 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22281
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.