Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22291
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động công ty TNHH tư vấn DP
Authors: Đinh, Thị Ngọc Hương
Mai, Hà Mỹ Hân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn DP qua 3 năm 2016 – 2018. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty
Description: 49 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22291
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.