Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22292
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ tại Cameroon
Authors: Phan, Anh Tú
Lý, Băng Thanh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ tại Cameroon. Thông qua đó đề xuất những hàm ý nghiên cứu để hỗ trợ cho các doanh nghiệp có định hướng chiến lược thích hợp khi tham gia vào quá trình quốc tế hóa.
Description: 78 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22292
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.177.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.