Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22292
Nhan đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ tại Cameroon
Tác giả: Phan, Anh Tú
Lý, Băng Thanh
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ quốc tế hóa của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ tại Cameroon. Thông qua đó đề xuất những hàm ý nghiên cứu để hỗ trợ cho các doanh nghiệp có định hướng chiến lược thích hợp khi tham gia vào quá trình quốc tế hóa.
Mô tả: 78 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22292
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.