Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22302
Title: Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính Đa Mục Tiêu Mờ Và Một Số Ví Dụ Ứng Dụng
Authors: TS. Lê, Thanh Tùng
Từ, Kim Phụng
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Ngày nay việc lập kế hoạch sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Vai trò của sản xuất công nghiệp là một trong nhưng yếu tố quyết định góp phần thúc đẩy phát triển kin tế. Trong đó việc vận hành kế hoạch sản xuất có vai trò ngày càng cao. Vì thế việc lập kế hoạch sản xuất mang tới hiệu quả cao nhất đang là vấn đề cấp thiết của các công ty, doanh nghiệp. Tối ưu hóa là một lĩnh vực của toán học có ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực, trong đó có công nghiệp chế biến. Ngày nay phương pháp sử dụng mô hình toán tối ưu được áp dụng rộng rãi và hiệu quả, giúp lựa chọn ra những phương án tốt nhất, tiết kiệm chi phí, đồng thời mang lại hiệu quả cao. Mô hình Quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu mờmờ là một mô hình ra quyết định nhiều mục tiêu và được giải bằng phương pháp đối thoại người ra quyết định, nhằm giúp người ra quyết định từng bước tìm hiểu và thích nghi với các thông tin nội tại của mô hình, để cuối cùng đi tới một lời thỏa mãn nhất. Các mục tiêu của mô hình được chuyển sang các mục tiêu mờ phản ánh độ thỏa dụng của người ra quyết định.Các bước nghiên cứu và ứng dụng một bài toán quy hoạch tuyến tính điển hình là như sau: Xác định vấn đề cần giải quyết, thu thập dữ liệu; Lập mô hình toán học; Xây dựng các thuật toán để giải bài toán đã mô hình hoá bằng ngôn ngữ thuận lợi cho việc lập trình cho máy tính; Tính toán thử và điều chỉnh mô hình nếu cần; Áp dụng giải các bài toán thực tế. Ứng dụng của quy hoạch trong tuyến tính trong đời sống mang lại cho con người nhiều lợi ích như việc tối ưu hóa lợi nhuận sản xuất của công ty hay việc tối ưu hóa quá trình sản xuất của công ty. Bên cạnh đó, chúng ta phải biết áp dụng đúng quy trình để mang lại hiệu quả tốt nhất. Do đó việc hệ thống lại một số kiến thức cơ bản về quy hoạch tuyến tính mờ và tìm hiểu cách áp dụng vào thực tiễn trong việc lập kế hoạch sản xuất là có ý nghĩa cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Đó là lý do em chọn đề tài: Bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu mờ và một số ví dụ ứng dụng.
Description: 75tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22302
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.