Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22310
Nhan đề: Ảnh hưởng của cao chiết hoa cúc vàng (Chrysanthemum indicum) kết hợp dung dịch alginate đến chất lượng cá rô phi (Oreochromis niloticus) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh
Tác giả: Trần, Minh Phú
Lâm, Minh Đạt
Từ khoá: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm mục đích đánh giá sự ảnh hưởng của cao chiết hoa cúc vàng (Chrysanthemum indicum L) đến chất lượng cá rô phi (Oreochromis niloticus) phi lê trong điều kiện bảo quản lạnh. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức: ngâm cá rô phi phi lê trong nước đá, ngâm trong dịch chiết hoa cúc vàng với nồng độ 49,1 μg/mL và dịch chiết hoa cúc vàng 49,1 μg/mL kết hợp với dung dịch alginate 0,5% trong 30 phút ở nhiệt độ 40C. Cá rô phi phi lê được bao gói bằng túi PE. Mỗi túi nhỏ chứa 1 miếng cá phi lê và mỗi nghiệm thức gồm 32 miếng cá. Cá phi lê sau khi chuẩn bị được bảo quản trong thùng xốp với tỉ lệ cá:đá là 1:1. Mẫu được thu vào các ngày 1, 6, 9 và 12. Sự thay đổi chất lượng của cá được đánh giá qua các chỉ tiêu như tổng số vi sinh vật hiếu khí, điểm cảm quan, độ đàn hồi cơ thịt cá, khả năng giữ nước, chỉ số peroxide, pH và nhiệt độ. Kết quả cho thấy mẫu xử lý với cao chiết hoa cúc vàng với nồng độ 49,1 μg/mL kết hợp với dung dịch alginate 0,5% có giá trị cảm quan cao hơn so với mẫu đối chứng của cá rô phi phi lê trong suốt quá trình bảo quản. Sản phẩm có thể sự dụng đến 9 ngày cho cả 3 nghiệm thức dựa vào chỉ tiêu cảm quan và tồng số vi sinh vật hiếu khí.
Mô tả: 18tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22310
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
834.12 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.