Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22311
Title: Nghiên cứu quy trình sản xuất tôm thẻ chân trắng (Litopeneaus vannamei) sấy tẩm gia vị ăn liền
Authors: Trần, Minh Phú
Nguyễn, Đỗ Quỳnh
Nguyễn, Văn Thư
Keywords: Công Nghệ Chế Biến Thủy Sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu sản xuất tôm thẻ chân trắng (litpopeneaus vannamei) sấy tẩm gia vị ăn liền được thực hiện nhằm tạo ra sản phẩm mới, đa dạng hóa các sản phẩm và làm tăng kinh tế giá trị của tôm. Nghiên cứu bao gồm 3 thí nghiệm (i) ảnh hưởng của nồng độ muối, (ii) phần trăm ẩm của sản phẩm và (iii) thời gian bảo quản đến chất lượng sản phẩm tôm thẻ chân trắng sấy tẩm gia vị ăn liền. Kết quả nghiên cứu cho thấy tôm thẻ được ngâm trong dung dịch muối với nồng độ 3%, đường 3%, tiêu 0,5%, bột ớt 0,5%, tỏi 0,5%, bột ngọt 0,5% trong thời gian 45 phút và sấy trong thời gian 8,5 giờ với nhiệt độ 60 0C là có màu vàng cam sáng đẹp, mùi thơm đặc trưng, vị hài hòa và cấu trúc săn chắc. Sản phẩm vẫn đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn vi sinh trong 3 tuần bảo quản lạnh ở 0-4oC.
Description: 14tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22311
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
512.7 kBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.