Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22325
Title: Khảo sát tình hình sử dụng thuốc và hóa chất trong nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau
Authors: Nguyễn, Quốc Thịnh
Trần, Minh Phú
Huỳnh, Trà My
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu đƣợc thực hiện nhằm mục đích khảo sát tình hình sử dụng thuốc, hóa chất trong nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) xen canh trên ruộng lúa thông qua phỏng vấn 30 hộ nuôi huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Các nội dung bao gồm thông tin chung về kỹ thuật nuôi, các dấu hiệu bệnh lý và cách phòng trị theo nhận biết của người nuôi và các loại thuốc, hóa chất đƣợc sử dụng trong quá trình nuôi. Kết quả khảo sát cho thấy người nuôi không sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm càng xanh. Các loại biểu hiện bệnh phổ biến như đóng rong (51,6%) và mềm vỏ (29%). Các biểu hiện như ký sinh, đốm nâu, đen mang xuất hiện với tần số thấp. Ngƣời nuôi nhận biết bệnh hầu hết qua các dấu hiệu bên ngoài của tôm và điều trị theo sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông trong các lần tập huấn. Tất cả các hộ nuôi đều sử dụng chế phẩm sinh học 2 lần/tháng nhằm cải tạo chất lượng nước trong quá trình nuôi. Tất cả các hộ nuôi đều sử dụng saponin, phân gây màu và vôi trong quá trình cải tạo ao. Một số hóa chất diệt khuẩn cũng được sử dụng để xử lý nƣớc và điều trị bệnh tôm nhƣ Iodine, TCCA, BKC. Cần tập huấn cho ngƣời dân về cách nhận biết và tác nhân gây bệnh cũng như cách xử lý đối với từng loại bệnh nhằm nâng cao tỷ lệ sống và năng suất cho người nuôi.
Description: 22tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/22325
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
815.43 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.98.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.